ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 19 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເມືອງໂສໂດມແລະໂກໂບຣາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າທຳລາຍເມືອງໂສໂດມແລະເມືອງໂກໂບຣາ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີແຕ່ຄວາມຊົ່ງຊ້າລາມົກທີ່ສຸດຈຶ່ງຖືກທຳລາຍບໍ່ມີເຫຼືອ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຄົນຂອງພຣະອົງອອກມາໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: