ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 2 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມເອວາທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນສວນເອເດັນຢ່າງມີຄວາມສຸກກັບທຳມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມແລະມີໝາກໄມ້ນາໆຊະນິດທີ່ພຣະເຈົ້າປູກໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຂອງອາດາມແລະເອວາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງພວກເຂົາເປັນຊາຍແລະຍິງຄູ່ທຳອິດ ພວກເຂົາຢູ່ໃນສວນເອເດັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: