ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 24 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂະບວນອູດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12; ປະຖົມມະການ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຂະບວນອູດທີ່ພວມອອກເດີນທາງ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ໃຊ້ລຳລຽງເຄື່ອງຂອງໃນທະເລຊາຍໃນພຣະຄຳພີເດີມມັກກ່າວເຖິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: