ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 25 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕອນເອຊາວແລະຢາໂຄບຍັງນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບຕອນທີ່ເອຊາວແລະຢາໂຄບຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ເອຊາວມັກການລ່າສັດແຕ່ຢາໂຄບມັກຊ່ວຍແຕ່ແມ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຕັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: