ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 27 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢາໂຄບຫຼອກລວງອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບພາບທີ່ຢາໂຄບຕົວະອີຊາກວ່າຕົນເອງເປັນເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ອວຍພອນຕົນເອງໃນຖານະລູກຊາຍກົກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອີຊາອວຍພອນຢາໂຄບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ອີຊາກເຖົ້າແກ່ຫຼາຍຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຢາໂຄບຈຶ່ງປອມເປັນເອຊາວມາກຂໍພອນຈາກອີຊາກ ແລ້ວພໍ່ກໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: