ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 29 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຣາເຊັນຕັກນຳ້ໃຫ້ຝູງແກະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 29
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງຣາເຊັນພວມຕັກນຳ້ໃຫ້ຝູງແກະຂອງນາງຢູ່ນຳ້ສ້າງ ບ່ອນທີ່ຢາໂຄບຈະມາພົບແລະຊ່ວຍເຫຼືອນາງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: