ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 4 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກາອິນແລະອາເບັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນກັບອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ກາອິນຖວາຍຜົນລະປູກຈາກສວນຂອງຕົນແລະອາເບັນຖວາຍແກະຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ເຮັດໃຫ້ກາອິນຄຽດຈຶ່ງຢາກຂ້ານ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກາອິນແລະອາເບັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນກັບອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ກາອິນຖວາຍຜົນລະປູກຈາກສວນຂອງຕົນແລະອາເບັນຖວາຍແກະຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ເຮັດໃຫ້ກາອິນຄຽດຈຶ່ງຢາກຂ້ານ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: