ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເກນເນັທ ເອັນ.ໄທເລີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຂຽນ: ເກນເນັທ ເອັນ.ໄທເລີ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍສາສະໜາສາດທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານເຊິ່ງເປັນຂ່າວປະເສີດແລະມີທັງຕົວຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 106 ຂະໜາດເອກະສານ: