ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບຸນມີ ມຸນທານີວົງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວນອະທິຖານຢາງໃດ ?
ຜູ້ຂຽນ: ບຸນມີ ມຸນທານີວົງ
ບ່ອນພີມ: L E C 1996
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ບອກເຖິງວິທີການອະທິຖານຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຕ່າງໆເຊິ່ງຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ເຄີຍພົບພໍ້ມາແລ້ວ ໃນແຕ່ລະເລື່ອງຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນຢ່າງແນ່ນອນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 31 ຂະໜາດເອກະສານ: