ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ແຟນຊິດ ແຟງຈິພານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມຮັກທີ່ເຕັມລົ້ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ແຟນຊິດ ແຟງຈິພານ
ຄຳອະທິບາຍ: ການທີ່ເຮົາສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າມີຄວາມສຳພັນກັບພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດຈະພົບຄວາມຮັກທີ່ເຕັມລົ້ມເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມໃຈ ຄວາມຮັກຍັງເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຮົາພົ້ນອັນຕະລາຍໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 25 ຂະໜາດເອກະສານ: