ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຣແລນ ຊໍເຢີ , ເກກົງ(ແກ້ວດວງສີ) ກຸນທະປັນຍາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປື້ມກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຳພີ
ຜູ້ຂຽນ: ເຣແລນ ຊໍເຢີ , ເກກົງ(ແກ້ວດວງສີ) ກຸນທະປັນຍາ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີວ່າມາຈາກໃສມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດເຮົາຈະອ່ານແລະເຂົ້າໃຂພຣະຄຳພີໄດ້ແນວໃດ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 16 ຂະໜາດເອກະສານ: