ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊານ ໄຊປາບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າມີຈິງຫຼື
ຜູ້ຂຽນ: ຊານ ໄຊປາບ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄຳຕອບທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງຫຼືບ່ໍເຊິ່ງຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກເອົາຄວາມຈິງຈາກດ້ານຕ່າງໆມາອະທິບາຍວ່າພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຈິງ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ: