ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຊໂລໂມນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳຍອດເພງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຍອດເພງ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຊໂລໂມນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຊຸດບົດກາບກອນເລື່ອງຄວາມຮັກທີ່ເປັນບົດເພງຂອງບ່າວສາວເວົ້າຕອບກັນ ເປັນຮູບພາບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: