ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ທະຫານຍາມປາກອຸບໂມງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທະຫານຍາມປາກອຸບໂມງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງທະຫານໂຣມັນ ຢືນຍາມປາກອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູເພາະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູມາລັກເອົາສົບພຣະອົງໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: