ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ທະຫານໂຣມັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທະຫານໂຣມັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງທະຫານໂຣມັນທີ່ມີການແຕ່ງກາຍແລະມີອາວຸດໃນສະໄໝຂອງພຣະຄຳພີໃໝ່ຖືວ່າເປັນທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີລະບຽບເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: