ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ທູດສະຫວັນຢູ່ທີ່ອຸບໂມງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທູດສະຫວັນຢູ່ທີ່ອຸບໂມງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທູດສະຫວັນສອງຕົນທີ່ຢູ່ໃນອຸບໂມງບ່ອນວາງສົບຂອງພຣະເຢຊູ ບອກບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: