ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເທດສະການປັດສະຄາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເທດສະການປັດສະຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຄົນອິສະຣາເອນເອົາເລືອດແກະທາໃສ່ເທິງວົງກົບປະຕູເຮືອນເພື່ອທູດຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຂົາແຕ່ຜ່ານໄປຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງຄົນອີຢິບແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: