ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນາງບັດເຊບາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງບັດເຊບາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງບັດເຊບາເມຍຂອງອຸຣິອາກຳລັງອາບນຳ້ ເມື່ອກະສັດດາວິດເຫັນກໍ່ຢາກໄດ້ມາເປັນເມຍແລ້ວກະທຳບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: