ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນາງຣຸດໄດ້ລູກຊາຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດໄດ້ລູກຊາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ພຣະເຈົ້າອວຍພອນນາງໃຫ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບໂບອາດແລ້ວໄດ້ລູກຊາຍແລະນາໂອມີຜູ້ເປັນແມ່ຍ່າກໍ່ດີໃຈຫຼາຍທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ປະຖິ້ມນາງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: