ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາກຳລັງສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ ແຕ່ໂນອາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະສາ້ງຕໍ່ໄປຈົນແລ້ວເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: