ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຳມະຊາດຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ,ດອກໄມ້,ແລະຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນແລະສັດໄດ້ກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: