ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂນອາທີ່ກຳລັງຖວາຍເຄື່ອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອສຳນຶກໃນພຣະຄຸນພຣະອົງທີ່ຊົງປົກປ້ອງ ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກແລະມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: