ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ເປັນຮູບພາບໃນການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ໄປຢູ່ແຜ່ນດີນທີ່ພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: