ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຊາຊົນຕັ້ງໃຈຟັງພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຊາຊົນຕັ້ງໃຈຟັງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງປະຊາຊົນທີ່ມາຟັງພຣະເຢຊູສັ່ງສອນຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ ເພາະພຣະອົງສອນດ້ວຍສິດທິອຳນາດແລະຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເປັນຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: