ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະໂລຫິດປຶກສາເລື່ອງພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະໂລຫິດປຶກສາເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວກປະໂລຫິດປຶກສາຫາລືກັນເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຫາຫົນທາງທີ່ຈະກຳຈັດພຣະອົງເພາະປະຊາຊົນພາກັນໄປຕິດຕາມພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວຈະເກີດເປັນບັນຫາໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: