ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປິລາດລ້າງມື (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປິລາດລ້າງມື
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ການລ້າງມືຂອງປິລາດຍ້ອນລາວໄດ້ສອບສວນພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມຜິດຫຍັງ ແຕ່ພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ລາວຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: