ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເປໂຕປິ່ນປົວຄົນພິການ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເປໂຕປິ່ນປົວຄົນພິການ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງເປໂຕທີ່ປິ່ນປົວຊາຍພິການມາເກີດທີ່ນັ່ງຂໍທານຢູ່ປະຕູພຣະວິຫານໂດຍລິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້ ແລ້ວເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: