ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານຂາດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານຂາດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານທີ່ກັ້ນບ່ອນທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສຸດຂາດອອກເປັນສອງແຜ່ນ ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: