ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຢ່ອນລົງມາຈາກຫຼັງຄາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຢ່ອນລົງມາຈາກຫຼັງຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 5; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ຕຽງນອນ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວສີ່ຄົນຊ່ວຍກັນຫາມໄປໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ຄົນເຕັມພວກເຂົາຈຶ່ງຂຶ້ນຫຼັງຄາເຈາະເປັນປ່ອງແລ້ວຢ່ອນລາວລົງມາໃຫ້ພຣະເຢຊູປົວ ໃນທີ່ສຸດຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: