ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຜູ້ໄຖ່ໂຕນາງຣຸດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜູ້ໄຖ່ໂຕນາງຣຸດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂບອາດຂະນະທີ່ລາວກຳລັງໄຖ່ຕົວນາງຣຸດຕາມທຳນຽມຂອງຄົນຢິວ ຕ້ອງເອົາເກີບມາແລ້ວໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ສະຫຼະສິດຖົ່ມນຳ້ລາຍໃສ່ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຣຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: