ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຝູງແກະກັບຝູງແບ້ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຝູງແກະກັບຝູງແບ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະອົງເວົ້າເຖິງເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທີ່ສອງຈະພິພາກສາມະນຸດເຊິ່ງແຍກຄົນທີ່ເຊື່ອ ອອກຈາກຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຄືກັບການແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: