ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູຕອນທີ່ພຣະອົງເປັນເດັກ ພຣະອົງໄປນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະວິຫານແລະຕັ້ງໃຈຟັງຄຳສອນໃນພຣະຄຳພີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: