ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີແລະໄມ້ກາງແຂນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳພີແລະໄມ້ກາງແຂນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບພຣະຄຳພີທີ່ເປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປິດເຜີຍນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຍອມຕາຍເພື່ອເຮົາເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາໃນພຣະຄຳພີສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: