ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກໃນມື້ຕ່າງໆ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກໃນມື້ຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມແລະສົມບູນພາຍໃນ 6 ວັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: