ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູກັບພວກເດັກນ້ອຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູກັບພວກເດັກນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ່ພຣະເຢຊູກຳລັງໂອ້ລົມກັບພວກເດັກນ້ອຍ ພຣະອົງຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພວກເຂົາເພາະຄົນທີ່ຈະເຂົ້າແຜ່ນດິນສະຫວັນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: