ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູຖືກຄົນກ່າວຫາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄົນກ່າວຫາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 22; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບແລະຖືກທໍລະມານແລ້ວກໍ່ຍັງຖືກຄົນກ່າວຫາວ່າເປັນຄົນຊົ່ວເປັນຄົນເຮັດຜິດຕ່າງໆນາໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: