ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູແບມືໃຫ້ເບິ່ງຮອຍຕະປູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບມືໃຫ້ເບິ່ງຮອຍຕະປູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວມາປະກົດຕໍ່ພວກລູກສິດແຕ່ມີບາງຄົນຍັງສົງໄສຢູ່ ພຣະອົງຈຶ່ງແບມືທີ່ມີຮອຍຕະປູໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງພວກເຂົາຈຶ່ງເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: