ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວທີ່ແຄວ້ນຄາລີເລ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວທີ່ແຄວ້ນຄາລີເລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງກໍ່ປະກົດຕົວໃຫ້ພວກລູກສິດເຫັນແລະຄັ້ງນີ້ກໍ່ຢູ່ແຄມທະເລຄາລີເລ ເພື່ອໂອ້ລົມແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ພວກລູກສິດ ເພື່ອເຮັດວຽກຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: