ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການນຳ້ມັນຫອມເຈີມຕີນພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການນຳ້ມັນຫອມເຈີມຕີນພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ເປັນອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອຍພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງ ນາງມາລີຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມມາພົມພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລະເອົາຜົມຂອງຕົນເຊັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: