ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູແລະນີໂກເດມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະນີໂກເດມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງນັ່ງສົນທະນາກັບນີໂກເດມ ເຊິ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການສະພາຄົນຢິວ ລາວມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູແຕ່ພຣະອົງກໍ່ສອນລາວເລື່ອງການບັງເກີດໃໝ່ຈຶ່ງຈະເຂົ້າສະຫວັນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: