ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ມີຊື່ເດີມວ່າໂຊໂລ ລາວເຄີຍເປັນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ພຣະເຢຊູກໍ່ເວົ້າກັບລາວ ລາວຈຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: