ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຫາປາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຫາປາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ໂຢຮັນ 21; ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງຫາປາໃນສະໄໝກ່ອນ ເຊິ່ງລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຊາວປະມົງມາກ່ອນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: