ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພວກຜູ້ຍິງທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພວກຜູ້ຍິງທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມົດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວກຜູ້ຍິງທີ່ພາກັນເອົານຳ້ມັນຫອມເພື່ອມາຫົດສົງສົບຂອງພຣະເຢຊູໃນມື້ທີສາມ ແຕ່ເມື່ອມາເຖິງອຸບໂມງກໍ່ເປີດອອກເພາະພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: