ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມົດທາຍ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພວກໂຫຣາຈານ3ຄົນທີ່ເດີນທາງໄກມາຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະກຸມມານເຢຊູແລະພວກເຂົາກໍ່ເອົາຂອງຂວັນມາຖວາຍພຣະອົງພ້ອມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: