ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໄພພິບັດ10ປະການ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄພພິບັດ10ປະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ; ອົບພະຍົບ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຄົນອີຢິບ ກ່ອນທີ່ໂມເຊຈະນຳຊົນຊາດອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: