ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຫາປາໄດ້ຫຼາຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຫາປາໄດ້ຫຼາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 5; ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ເປັນລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູຫາປາໄດ້ຫຼາຍຈົນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຍ້ອນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເກີດການອັດສະຈັນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: