ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣີຊາວມັກດາລາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣີຊາວມັກດາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນາງມາຣີຊາວມັກດາລາ ນາງເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ເມື່ອພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍພຣະອົງກໍ່ປະກົດຕົວໃຫ້ນາງເຫັນແລະນາງກໍ່ດີໃຈຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: