ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາໂອ້ລົມກັບນາງມາຣີ ເລື່ອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາປະຕິສົນທິໃນຄັນຂອງນາງແລະນາງຈະມີລູກຊາຍທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: