ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂມເຊແລະຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີໄຟ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂມເຊແລະຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີໄຟ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນໂມເຊຈາກຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີໄຟລຸກຢູ່ແຕ່ຟຸ່ມໄມ້ນັ້ນບໍ່ຖືກໄຟໄໝ້ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ໂມເຊເປັນຜູ້ນຳປະຊາກອນຂອງພຣະອົງອອກຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: