ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຢາໂຄບປຳ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢາໂຄບປຳ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຢາໂຄບກຳລັງປຳ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ກາງຄືນຈົນເກືອບຊິແຈ້ງ ຕອນທີ່ລາວເດີນທາງກັບໄປຄືນດີກັບເອຊາວ ຜົນການຕໍ່ສູ້ນັ້ນເຮັດໃຫ້ລາວເຈັບກົກຂາແຕ່ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ຍອມຈົນຂໍພອນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: